Gymnasiearbete

De som läser vuxenutbildning behöver inte ha yrkesexamen men ska däremot ha gjort ett gymnasiearbete.
Det ska vara ett slutprov som är ett prov på hela utbildningen. Där skolan bara har den teoretiska delen av utbildningen så testas inte den praktiska delen i provet. Den praktiska delen utförs istället på företaget. Skolan lämnar förslag på praktiska uppgifter som sedan företaget intygar att eleverna har utfört.

Eleven redovisar för ansvarig lärare på skolan:
• planering
• genomförande
• utvärdering

Från Skolverket – Mål för gymnasiearbetet:

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd for det yrkesområde som gäller for den valda yrkesutgången. Det ska prova elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesomradet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant satt att eleven planerar, genomfor och utvarderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas sa att det ger eleverna möjlighet att prova sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.