Hur funkar vuxna?

Det är inte lätt att komma ut på en praktikplats som gymnasieelev. Praktiken är ofta den första kontakten med arbetslivet och det är svårt att veta vilka förväntningar som finnsgrundkurs om unga. Arbetslivet fungerar annorlunda är skolans värld och det är ny kunskap som eleven måste ta till sig. Och tvärtom, handledaren vet inte vilka förväntningar eleven har på sin praktiktid. Som vuxen har man passerat den förhatliga eller älskade tonårstiden och det är sällan man kommer ihåg hur det var och vad det var som var jobbigt.

För att underlätta för handledare och elever har vi därför tagit fram en bok, Grundkurs om vuxna och Grundkurs om unga som är en hjälp till vuxna och ungdomar att förstå varandra. Vi har intervjuat handledare och elever om hur de upplever praktiktiden, vad har fungerat bra och vad har inte fungerat smärtfritt? Hur funkar unga, vad tänker de på? Och varför tycker vuxna det är så himla viktigt att passa tider?

Är du intresserad av ett exemplar av boken? Skicka ett mejl till kontakt@vvsyn.se, du kan även ladda ner boken som pdf-fil, det gör du här.