Friskare

Som VVS:are kan du rädda liv

Enligt WaterAid sak­nar idag 844 miljoner män­niskor till­gång till rent vat­ten, och 60 pro­cent av jor­dens be­folkn­ing bor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist. Värst drab­bas redan fat­tiga och ut­satta män­niskor och kön förstärker denna ojäm­likhet efter­som det i ma­joriteten av fallen är kvin­nor som ans­varar för famil­jens vat­ten­försör­jn­ing. En kvinna som varje dag häm­tar de rek­om­mender­ade 50 literna per per­son till en familj på fyra, från en vat­tenkälla 30 mi­nuter bort, spenderar två och en halv må­nad varje år på att hämta vat­ten.

Som VVS-montör kan du hjälpa samhällen att få tillgång till rent vatten t.ex. genom biståndsprojekt. Företag som tillhör Coomfort-kedjan är ett exempel på företag som arbetar aktivt med att hjälpa människor få rent vatten. –  Att min yrkeskunskap kan användas för att göra skillnad i de här barnens liv känns häftigt, säger Jakob Andersson, VVS-montör, Comfort-kedjan. Här kan du läsa om de projekt som de tillsammans med SOS Barnbyar genomfört i Etiopien och Togo.

 

 

Som VVS:are knäcker du problemen

Som VVS:are måste du kunna jobba självständigt och gilla att lösa problem. När du arbetar på byggen är du med och bygger från grunden, du måste kunna läsa ritningar och får ofta samarbeta med andra yrkesgrupper som snickare, elektriker och målare. När arbetar med service är du ofta ensam på arbetsplatsen och du får på plats lösa problemen som uppstår.

En VVS:are måste använda både hjärna och händer i sitt arbete. Du måste kunna läsa ritnignar, arbetat med många olika material och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. Och du måste vara händig nog att utföra dem.

 

Som VVS:are är du efterlängtad och behövd

VVS-branschen har alltid behov av välutbildad arbetskraft och det behövs runt 500 certifierade VVS-montörer per år. Även för industrirörmontörer och isoleringsmontörer är rekryteringsbehovet stort. VVS-branschen är också ett bra val för dig som är intresserad av att starta eget företag! Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben”från 2018 visar att det VVS-montör är ett av de yrkena där det råder störst brist, det är alltså minst konkurrens om jobben.

Det finns många utvecklingsmöjligheter inom branschen, oavsett om du vill plugga vidare eller inte. Du kan bli arbetsledare och företagsledare och om du vill plugga vidare är efterfrågan på projektledare och ingenjörer stor. Läs mer om andra yrken i VVS-branschen här.