Vad vi kollar

För att veta att utbildningen håller en bra nivå tittar vi bland annat på:

 • Innehållet i utbildningen – Vi kollar att skolan följer de ämnes- och kursplaner som finns och att eleverna får utbildning i de kurser som är krav för att få göra branschprovet i slutet av lärlingstiden.
 • APL – Arbetsplatsförlagt lärande, praktik, är en viktig del av utbildning och den ska självklart vara riktad mot den utgång som eleven valt. En elev som går VVS-utbildningen ska inte ha APL på en restaurang eller liknande.
 • Lärarna och klasserna– För att utbildningen ska blir bra är det viktigt att lärarna vet vad de talar om. Förstklassiga skolor ska ha lärare som antingen har branschcertifikat eller lärarbehörighet, helst ska de ha båda. Det är också viktigt att det finns tillräckligt många yrkeslärare (riktmärke ca 16 elever/100% yrkeslärare).
 • Lokaler – Lokalerna ska passa för utbildningen. Svetsbås och arbetsbänkar ska finnas i tillräcklig utsträckning och alla lokaler ska uppfylla de krav som Skolverket och Arbetsmiljöverket har.
 • Verktyg och material – Verktygen som används ska vara moderna och finnas i tillräcklig utsträckning. Detsamma gäller materialet, det ska finnas tillräckligt med material och det ska vara varierat så eleverna får prova det material som de kommer att arbeta med på företagen. Verkstaden skall vara tillräckligt stor för antalet elever som är där samtidigt.
  Vi har tagit fram en checklista över det som bör finnas i verkstaden.
  Checklista för sprinklerutbildning finns här. 
 • Ordning & reda i verkstaden är en viktigt parameter för företagen när eleverna sedan kommer ut – att hålla ordning på sina verktyg och planera sitt arbete och optimera nyttjandet av materiel blir till sist en fråga om pengar. Det är viktigt att skolans lärare lägger upp rutiner och regler för hur detta går till som så långt det är möjligt motsvarar det som eleven sedan möter ute i arbetslivet
 • Kunskapsprov–  För att vi ska veta att skolan ger eleverna rätt kunskaper för att klara sig i arbetslivet vill vi att elever i ÅK2 besvarar vårt APL-prov innan de går ut på sin första APL. Vi vill även att elever i ÅK3 besvarar vårt kunskapsprov halvvägs in i sitt sista läsår. Båda proven är teoretiska och nås via länkar som läggs upp på varje skolan ”egen” sida på vår hemsida. Resultatet ger oss och skolan en bild över den teoretiska kunskapsnivån och även underlag för eventuella områden som bör förbättras. Eleverna ska även göra det gymnasiearbete som yrkesnämnden tagit fram och som testar deras praktiska kunskaper.
 • Vad tycker eleverna Vad skolan tycker att de erbjuder stämmer kanske inte alltid överens med vad eleverna tycker att de får. Därför frågar vi vad eleverna som har gått igenom utbildningen vad de tycker om sin utbildning. Får de tillräckligt med praktiska övningar? Får de hjälp av lärarna? Är de nöjda med utbildningen? Elevernas svar på enkäten jämförs med skolans ansökan för att se att de stämmer överens.

Resultat från kunskapsprov och nöjdhetsindex och vad vi strävar efter att nå kan du läsa här.