Gymnasiearbete förstklassiga skolor

Med gymnasiearbetet vill branschen kvalitetssäkra att kunskapsnivån hos de elever som går ut från Vf-programmet både uppfyller företagens förväntningar och examensmålet för utbildningen. Företag i hela landet har varit delaktiga i att ange sin förväntan på kunskapsnivå hos elever som är färdiga med skolutbildningen.

Från och med läsåret 2019/2020 ska gymnasiearbetet på Förstklassiga gymnasieskolor göras enligt den modell som VVSYN tagit fram. Arbetet ska bedömas av lärare och representanter från företag för att skolan ska fortsätta att vara Förstklassig.

Provet ska genomföras i sin helhet under årskurs 3 och består av tre delar – planering, genomförande och utvärdering.

För mer omfattande lärarinformation klicka här

Dokument och länkar

För lärare

Gymnasiearbetet VVS – lärarinformation pdf

För elever

Gymnasiearbetet 2018 – elevpärm version 4 Uppdaterad 2018-10-17

Normtidslistan för VVS

Gymnasiearbetet 2018 – totalkostnad version 2 Uppdaterad 2018-10-15

Bedömning

Inför bedömning av gymnasiearbete VVS 

Underlag för bedömning – version 2 Uppdaterad 2018-10-15

Bakgrund

Så här tycker företagen

Skolverkets examensmål