Verkstad, maskiner och verktyg

 • Storleken på verkstadslokal ska motsvara de antal elever som är i verkstaden samtidigt.
 • I vissa fall kanske inte allt behöver finnas i verkstaden, vissa moment i utbildningen kan göras genom studiebesök eller att skolan besöker fabrikanter för genomgång.
 • Vissa moment som exempelvis fjärrvärme kan man använda den befintliga anläggningen i fastigheten för genomgång av apparater, komponenter, uppbyggnad.

System

Det som bör finnas är anläggningar som eleverna kan bygga upp ett system så man får in systemförståelse.

Värme

Ett värmesystem med någon typ av värmare (panna, värmepump eller värmeväxlare) Man får med radiatorer med ventiler, expansionskärl med säkerhetsutrustning, cirkulationspump och funktionen för shuntning. Där ingår även förekommande rör och fogmetoder samt andra komponenter för värmeinstallationer.

Tappvatten

Vid tappvatten bör det finnas så man kan kompletterar en dusch eller badrum eller annan tappvatteninstallation i sanitetsutrymme. Det bör även finnas en pumpautomat så man får med eget vatten. Det bör finnas en varmvattenberedare som man sätter in i ett system, exempelvis med pumpautomaten. Man får också med förekommande rör och fogmetoder samt armaturer för tappvatteninstallationer.

Avlopp

Det bör finnas möjlighet att dra avlopp i ett bjälklag och möjlighet att dra avlopp i tak med plaströr, däremot kan det räcka att gå igenom gjutjärnsrör med olika fogmetoder teoretiskt.

 

Maskiner och verktyg

Det bör finnas relevanta verktyg och maskiner så eleven kan utföra installationer och är väl förtrogen med säkerhetsföreskrifter för verktyg och maskiner när de ska ut på APL. Eleven bör ha egna handverktyg medan övriga verktyg kan finnas i verktygsskåp eller på verktygstavlor. Antalet ska vara dimensionerat till de antal elever som är i verkstaden samtidigt så man inte behöver stå och vänta. Men samtidigt ska eleven lära sig att planera sitt arbete så det inte uppstår onödig väntetid.

 

Checklista:

 • Verkstadslokal anpassad för de antal elever som är inne för verkstadsarbeten samtidigt.
 • En arbetsbänk med skruvstycke till två elever per bänk.
 • Rörklov för kapning och gängning.
 • Panna eller värmepump för att kunna bygga ett värmesystem.
 • Radiatorer för att kunna installera i ett system.
 • Golvvärme.
 • Slutet expansionskärl med säkerhetsutrustning för att installera i ett system.
 • Shunt med enklare shuntautomatik för villa.
 • Cirkulationspump.
 • Tillgång till fjärrvärmecentral/villacentral för genomgång av apparater, komponenter, uppbyggnad.
 • Tillgång till anläggning för genomgång av injustering.
 • Pumpautomat (med hydropress) för att kunna bygga ett system.
 • Varmvattenberedare för att kunna bygga ett system.
 • Wc-stol, tvättställ och dusch eller badkar för att bygga ett system.
 • Rör i rör.
 • Avloppsövningar i tak och golv.
 • Tillgång till svets och lödning med utsug. I vissa fall har skolan svetsundervisning ihop med andra program och då räcker det med att det finns tillgång till svets och lödning i andra lokaler.
 • Handverktyg till varje elev (tumstock, kniv, bits, röravskärare, skiftnycklar, mejslar)
 • Verktygstavlor med: Rörtänger kapverktyg o.s.v.
 • Tigersåg.
 • Handborrmaskiner, skruvdragare.
 • Pressverktyg.
 • Gängverktyg.
 • Bockverktyg med bockövningar för stålrör.
 • Bockverktyg med bockövningar för kopparrör.
 • Personlig skyddsutrustning som hörselskydd, skyddsglasögon, handskar.
 • Skyddskläder – skyddsskor.
 • Typ Cederoth tavla med plåster, ögondusch o.s.v.
 • Nöddusch.
 • Omklädningsrum med låsbart skåp (helst med skiljevägg så smuts från arbetskläder inte förs över till privata kläder) och duschmöjligheter.
 • Tillräckligt med nödutgångar och att de är ordentligt skyltade