Kunskapsprov förstklassiga vuxenutbildningar

Förstklassiga vuxenutbildningar skall låta eleverna göra ett kunskapsprov i slutet av elevens utbildning. Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex och ett resultat per frågeområde vilka är: allmänna, ritteknik, sanitet och värme.

Maxtid för provet – som består av drygt 80 frågor indelade i ovan områden – är en timme. Provet skall utföras på skolan under överinseende av lärare.

Provet nås via länk  vars adress man får av sin lärare.Läraren har tillgång till resultatet för de elever som har besvarat frågorna.