Ansökan Gymnasieskola

Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli förstklassiga. En branschrekommendation gäller ett läsår i taget. Efter att man har blivit godkänd första gången sker sedan årsvis ”återansökan” som är lite mindre omfattande. En skola som erbjuder både skolförlagd utbildning och gymnasial lärlingsutbildning måste ansöka och bli godkända för båda utbildningsvarianterna för att bli en förstklassig skola.

Ansökningsperioden är under vårtermin för att skolan ska få besked när höstterminen startar och kunna använda sin utmärkelse i rekryteringsarbetet inför kommande sökperiod. Ansökan och återansökan görs på webben. Det är också möjligt att ansöka i början av höstterminen förutsatt att man har låtit eleverna i årskurs 3 besvara elevenkäten under vårterminen. Ansökan för läsåret ska dock ha gjorts senast 30 september.

Översiktlig tidsplan

Tillvägagångssätt:

  1. Yrkesnämnden lägger upp länk på skolans ”sida” på vår hemsida till att genomföra elevenkät i december, öppen till 31 maj.
  2. Yrkesnämnden lägger upp länk på skolans ”sida” för ÅK3 kunskapsprov 1 november, öppen till 31 januari
  3. Skolan meddelar Yrkesnämnden när elevenkäten är genomförd, det bör ske under perioden december t.o.m. februari.
  4. Efter genomförd elevenkät och kunskapsprov för ÅK3 får läraren ett mejl med länk till ansökan/återansökan.
  5. Skolan skickar även in bilagorna som efterfrågas. Bilagor ansökan förstklassig
  6. Yrkesnämnden handlägger ansökan och skickar den vidare till regionens utbildningsansvariga som, vid behov, går igenom ansökan med skolan vid ett besök.
  7. Om skolan på grund av brister i sin utbildning riskerar att inte bli en förstklassig skola, bör utbildningsansvariga erbjuda skolan samråd om det är möjligt att inom rimlig tid åtgärda bristerna för att kvalificera sig för en ny bedömning för innevarande läsår.
  8. Vi strävar efter att ge skolan ett preliminärt besked innan sommarlovet.
  9. I början av höstterminen stämmer Yrkesnämnden av med skolan att ingen förändring skett gällande t.ex. lokaler eller lärare.
  10. Vid besked ”ej rekommenderad” erbjuds skolan samråd med yrkesnämndens representanter för att utveckla utbildningen.Vid besked ”rekommenderad” får skolan material att använda vid marknadsföring mot t.ex blivande elever och deras föräldrar. Förstklassiga skolor lyfts på Yrkesnämndens hemsida och yrkeslärarna på förstklassiga skolor erbjuds deltagande i nätverk med andra lärare från andra skolor. Skolan kan nyttja övriga förmåner som erbjuds förstklassiga skolor.