Ansökan

Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli godkända som en kvalitetssäkrad utbildning medan vuxen-/arbetsmarknadsutbildningar måste ansöka om att bli godkända för att eleverna ska kunna tillgodoräkna sig utbildningen fullt ut.

Ansökningsperioderna och handlingarna är olika beroende på om det är en gymnasieskola eller en vuxen-/arbetsmarknadsutbildning som ansöker.

Kontakta oss på 08-564 854 35 eller skola@vvsyn.se för att ansöka om att bli en godkänd och kvalitetssäkrad skola.

Gymnasieskolor

Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli förstklassiga. En branschrekommendation gäller ett läsår i taget. Efter att skolan blivit godkänd första gången görs årsvis en uppdatering av kontaktuppgifter, nya lärare, timplaner osv. En skola som erbjuder både skolförlagd utbildning och gymnasial lärlingsutbildning måste ansöka och bli godkända för båda utbildningsvarianterna för att bli en förstklassig skola.

Utmärkelsen som Förstklassig skola gäller tills vidare under förutsättning att elever i årskurs 3 har besvarat kunskapsprov, elevenkät och fått möjlighet att genomföra yrkesnämndens gymnasiearbete och skolan uppfyller övriga krav.

Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

Vuxenutbildningarna blir godkända per kalenderår.Efter att skolan har blivit godkänd första gången görs årsvis en uppdatering av kontaktuppgifter, nya lärare, timplaner o.s.v. Utmärkelsen gäller tills vidare under förutsättning att eleverna i slutet av utbildningen har besvarat kunskapsprov, elevenkät och fått möjlighet att genomföra yrkesnämndens gymnasiearbete samt att skolan uppfyller övriga krav. Resultatet redovisas efter varje avslutat kalenderår och ligger som grund för bedömning av skolan.

Alla skolor kommer att få minst ett besök av yrkesnämnden under en 2-årsperiod. Vid behov kommer vi att göra extra besök för uppföljning.