Ansökan

Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli godkända som en kvalitetssäkrad utbildning medan vuxen-/arbetsmarknadsutbildningar måste ansöka om att bli godkända för att eleverna ska kunna tillgodoräkna sig utbildningen fullt ut.

Ansökningsperioderna och handlingarna är olika beroende på om det är en gymnasieskola eller en vuxen-/arbetsmarknadsutbildning som ansöker.

Kontaktuppgifter till skolor och lärare.

För att vi ska ha uppdaterade kontaktuppgifter till lärarna och skolorna ska uppgifterna registreras i vårt adressregister. Det är skolornas ansvar att själva hålla adressregistret uppdaterat så vi har rätt information om vilka lärare och skolledare son finns på skolan. Uppdatering av registret ska ske så fort det är någon förändring.

Länk till register https://form.jotform.com/200194867081962

Gymnasieskolor

Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli förstklassiga. Efter att skolan blivit godkänd första gången görs årsvis en uppdatering av kontaktuppgifter, nya lärare, timplaner med mera. En skola som erbjuder både skolförlagd utbildning och gymnasial lärlingsutbildning måste ansöka och bli godkända för båda utbildningsvarianterna för att bli en förstklassig skola.

Utmärkelsen som Förstklassig skola gäller tills vidare under förutsättning att elever i årskurs 3 har besvarat kunskapsprov, elevenkät och fått möjlighet att genomföra yrkesnämndens gymnasiearbete och skolan uppfyller övriga krav.

Ansökningshandlingar för gymnasieskolor

Länk till kunskapstestet mejlas ut på vårterminen, kontakta oss på på 08-564 854 35 eller mejla till skola@vvsyn.se om du inte fått den.

Ansök senast 29 maj!

Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

Vuxenutbildningarna blir godkända per kalenderår. Efter att skolan har blivit godkänd första gången görs årsvis en uppdatering av kontaktuppgifter, nya lärare, timplaner o.s.v. Utmärkelsen gäller tills vidare under förutsättning att eleverna i slutet av utbildningen har besvarat kunskapsprov, elevenkät och fått möjlighet att genomföra yrkesnämndens gymnasiearbete samt att skolan uppfyller övriga krav. Resultatet redovisas efter varje avslutat kalenderår och ligger som grund för bedömning av skolan.

Alla skolor kommer att få minst ett besök av yrkesnämnden under en tvåårsperiod. Vid behov kommer vi att göra extra besök för uppföljning.

Ansökningshandlingar för vuxenutbildningar

Länk till kunskapstestet mejlas ut till skolans kontaktperson, kontakta oss på på 08-564 854 35 eller mejla till skola@vvsyn.se om du inte fått den.

Ansök senast 28 februari!