Förstklassig skola

Vi tycker utbildning är viktigt. Det är rätt självklart, den kunskap som eleverna får i skolan tar de med sig ut i arbetslivet. Utbildningen i skolan ska ge eleverna en bra och trygg grund att stå på inför den fortsatta utbildningen på ett företag.

Vi har valt att ge skolor som bedriver utbildning inom VVS, isolering, industrirör och sprinkler möjligheten att bli förstklassiga. En förstklassig skola ger eleverna en utbildning som motsvarar företagens förväntade kunskapsnivå inför lärlingstiden. Förstklassiga skolor är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter gymnasiet.

Här kan du ladda ner kortfattad information om Förstklassig skola

Presentation om Förstklassig skola från februari 2019

Förstklassig – en fjäder i hatten för gymnasieskolan men ett måste för vuxenutbildning

Både gymnasieskolor som har VF-programmet och andra utbildningsanordnare som har utbildning inom VVS, industrirör, sprinkler och isolering har möjlighet att bli förstklassiga. Vi tittar på samma saker i ansökan – hur ser lokalerna ut, finns det tillräckligt med lärare, är de praktiska övningarna bra, får eleverna de kunskaper som företagen förväntar sig?

Men det finns en stor och viktig skillnad. För en gymnasieskola är utmärkelsen som förstklassig en fjäder i hatten och frivillig att ansöka om. För en skola som har en vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller företagslärlingsutbildning är ansökan en nödvändighet för att eleverna ska få tillgodoräkna sig hela skolutbildningen. Annars kan deras elever behöva läsa in någon extrakurs eller behöva en längre utbildning på företag innan branschprovet kan göras.

Vad får skolorna som är Förstklassiga

Förutom äran och möjligheten att marknadsföra sig som en kvalitetskontrollerad skola till blivande elever får skolan och lärarna tillgång till:

 • Lärarforum – ett eget intranät
 • Lärarkonferenser
 • Marknadsföring från branschen
 • Material till öppet hus
 • Handledarhandboken till elever och handledare inför APL
 • Uppmärksamhet World Plumbing Day
 • Återkoppling och förslag för att förbättra kvalitén på utbildningen
 • Tillgång till ”best practice”, dela goda arbetssätt och idéer med andra förstklassiga skolor
 • Teknikhandboken
 • Subvention av kostnad för ID06 kort till elever som skall ut på APL
 • Elevmateriel till Säker Vatten-utbildning
 • Jobbinfo till årskurs 3 om livet efter skolan
 • Elevstipendier
 • Schabloner till klädtryck

Från Förstklassig skola till VVS-college

För 10 år sedan, läsåret 10/11, startade vi vår kvalitetssäkring av skolor för att se till att de elever som går en VVS-utbildning får en bra utbildning som förbereder dem inför lärlingstiden. Genom att kontrollera skolans lokaler, hur många lärare det finns, elevernas teoretiska och praktiska kunskap och hur nöjda de är med sin utbildning vet vi att eleverna får rätt förutsättningar för att kunna fortsätta sin utbildning som lärlingar på företag.

Nu inför 10-årsjubileet utvecklar vi konceptet ytterligare och byter namn till VVS-college. På så sätt gör vi det tydligare att det finns ett samarbete mellan bransch och skola. Gymnasiearbetet som togs fram för två år sedan blir obligatoriskt att genomföra för alla elever på VVS-college. Gymnasiearbetet bedöms av företagsrepresentanter och är en möjlighet för branschen att påverka utbildningsnivån och se till att eleverna går ut skolan med den kunskap som företagen behöver.

Namnbytet från Förstklassig skola till VVS-college sker fullt ut från och med höstterminen 2020 men vuxenutbildningarna smygstartar med namnbytet redan i januari 2020.

Mer nyfiken på Förstklassig skola?

Kolla in filmen här

Läs mer om hur konceptet Förstklassig skola började