Färdigutbildning företag-lärling

montor_foretagVVS-branschen har en lång tradition av att ta emot lärlingar och elever. För många elever är praktiken under utbildningen den första kontakten med arbetslivet där de får den första inblicken hur yrket som de utbildar sig till funkar.

Efter skolutbildningen fortsätter utbildningen på ett företag som anställd under utbildning (lärling). Under färdigutbildningstiden på företaget lär sig lärlingen yrket mer praktiskt. Det är viktigt att företag tar emot lärlingar för att säkerställa återväxten i branschen, på så sätt kan branschen få den kompetens den behöver.

För att underlätta för företaget som tar emot elever har vi tagit fram handledarinformation.

Företag som anställer en lärling ska tillhöra Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och bland annat registrera utbildningsavtalet i KUB.