Färdigutbildning – lärling

Efter skolutbildningen (gymnasie- eller vuxenutbildning) fortsätter utbildningen på ett företag som anställd under utbildning (lärling). Under färdigutbildningstiden på företaget lär sig lärlingen yrket mer praktiskt. Det är viktigt att företag tar emot lärlingar för att säkerställa återväxten i branschen, på så sätt kan branschen få den kompetens den behöver.

Företaget ska tillhöra Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (pdf-fil), antingen som medlemmar hos Installatörsföretagen eller genom ett sk. hängavtal VVS med Byggnads, för att lärlingen ska kunna tillgodoräkna sig utbildningen och bli branschcertifierad.

Två avtal ska tecknas när en lärling anställs:

  • Anställningsavtal
  • Utbildningsavtal. Utbildningsavtalet tecknas digitalt genom att registrera avtalet i KUB. Det ska ske senast en månad efter utbildningen påbörjats.

Periodplacering

  • En lärling som gått VVS-och fastighetsprogrammet, inriktning VVS utgång VVS-montör, eller en av VVSYN godkänd vuxenutbildning hamnar i period 7.
  • En lärling som har gått VVS-och fastighetsprogrammet, inriktning VVS utgång isolering, hamnar i period 9.
  • Företagslärlingar och de som gått en utbildning som inte är godkänd av VVSYN placeras manuellt i en annan period beroende på vilka förkunskaper lärlingen har.

För att underlätta utbildningen på företagen har VVSYN fastslagit kunskapsmål . De visar vad en lärling i slutänden skall ha kunskap om för att kunna få branschcertifikat.

För att bli branschcertifierad ska lärlingen antingen göra ett branschprov (VVS och isolering) eller få sina kunskaper intygade (industrirör). Branschprovet görs mellan period 9-11, vanligast är 10 perioder. För att bli branschcertifierad eller göra branschprovet ska lärlingen ha godkänt i vissa kurser från skolan. Om lärlingen inte har godkänt i kurserna från skolan, är det lärlingens ansvar att kurserna läses in under lärlingstiden innan branschprov kan göras.

utbildningsväg