Nordiska certifikat och certifikat genom åren

Nordiska certifikat

Det finns möjlighet att göra sin lärlingstid i ett annat land än det land där skolutbildningen genomfördes. T.ex. kan du gå VVS-utbildningen på gymnasiet i Sverige och sedan arbeta som lärling i t.ex. Norge.
 
Branschprov utförs i det land som utbildningsavtalet tecknas i enligt respektive lands gällande regler. För den som är anställd i svenskt företag med arbete förlagt till annat nordiskt land gäller att utbildningsavtalet skrivs i Sverige och att branschprovet utförs här.
 
Branschcertifikat utfärdade i Norge, Danmark, Finland eller Island gäller i Sverige med samma villkor som om det vore svenskt.

Certifikat genom åren

Certifikaten har haft olika utseenden och namn genom åren, gemensamt är att de visar att man gått en utbildning inom VVS-branschen. En utbildning som är styrd utifrån det utbildningsavtal som finns mellan Installatörsföretag och Byggnads.

Dagens branschcertifikat

branschcertifikat_plats

Utbildningsbevis som plastkort

utbildningsbevis_plast

Utbildningsbevis, inplastade med foto

utbildningsbevis_papper

Certifikat, pappersformat med foto

certifikat_papper