Nordiska certifikat

Det finns möjlighet att göra sin lärlingstid i ett annat land än det land där skolutbildningen genomfördes. T.ex. kan du gå VVS-utbildningen på gymnasiet i Sverige och sedan arbeta som lärling i t.ex. Norge.
Branschprov utförs i det land som utbildningsavtalet tecknas i enligt respektive lands gällande regler. För den som är anställd i svenskt företag med arbete förlagt till annat nordiskt land gäller att utbildningsavtalet skrivs i Sverige och att branschprovet utförs här.

Branschcertifikat utfärdade i Norge, Danmark, Finland eller Island gäller i Sverige med samma villkor som om det vore svenskt.