Kurskrav VVS

Kurskraven gäller för alla som vill avlägga branschprov, oavsett utbildningsväg. För de som är företagslärlingar eller går på vuxenutbildning kan kurserna ha andra namn men innehållet ska motsvara gymnasieskolans kurser.

Kurskrav för elever som gått VF-programmet

Engelska 5, 100 p
Matematik 1, 100 p
Svenska 1, 100 p eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Praktisk ellära, 100 p eller Elkraftteknik, 100 p
Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p

Entreprenadteknik, 100 p
Sanitetsteknik 1 ,100 p
VVS – svets och lödning rör, 100 eller Svets grund, 100 p
Värmeteknik 1, 100

Sanitetsteknik 2, 100 p
VVS-teknik, 200 p
VVS – gassvetsning rör, 100 p
Värmeteknik 2, 100 p
Injusteringsteknik, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p (läs mer här)

 

Kurskrav för elever som gått Energiprogrammet

Engelska A, 100 p
Matematik A, 100 p
Svenska A, 100 p
Arbetsmiljö och säkerhet, 50 p

Elkompetens A, 50 p
Ellära A, 50 p
Energi A, 50 p
Kyl- drift och underhåll, 50 p
Miljöteknik, 50 p
Mät- och reglerteknik, 100 p
Verkstadsteknisk grundkurs, 50 p

VVS-svets A, 100 p
VVS-svets B, 100 p
VVS-teknik A, 100 p
VVS-teknik B, 200 p
VVS-teknik C, 200 p
Ventilation A, 50 p