Kurskrav sprinklermontör

Kurskraven gäller för alla som vill avlägga branschprov, oavsett utbildningsväg. För de som är företagslärlingar eller går på vuxenutbildning kan kurserna ha andra namn men innehållet ska motsvara gymnasieskolans kurser.

Kurskrav för elever som gått VF-programmet

Engelska 5, 100 p
Matematik 1, 100 p
Svenska 1, 100 p eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Verktygs- och materialhantering, 100 p
Entreprenadteknik, 100 p
Sprinklerteknik 1, 100 p
Sprinklerteknik 2, 100 p