Kurskrav isolering

Kurskraven gäller för alla som vill avlägga branschprov, oavsett utbildningsväg. För de som är företagslärlingar eller går på vuxenutbildning kan kurserna ha andra namn men innehållet ska motsvara gymnasieskolans kurser. Kurskraven finns även som pdf-fil som du kan ladda ner, kurskrav isolering för VVS- och fastighetsprogrammet

Kurskrav för VF-programmet

Engelska 5, 100 p
Matematik 1, 100 p
Svenska 1, 100 p eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p

Entreprenadteknik, 100 p
Sanitetsteknik 1 ,100 p
Värmeteknik 1, 100

Brand- och ljudisolering, 200 p
Kondensisolering, 100 p
VVS-isolering, 100 p
Ytbeklädnad – grund, 200 p
Industriisolering *, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

* Med kursen Indsutriisolering uppfylls kraven för Isoleringsplåtslagare, utan den kursen uppfylls kraven för VVS-isolerare.