Kurskrav industrirör

Kurskraven gäller för att gymnasieelever på VVS- och fastighetsprogrammet med utgång Industrirör ska få tillgodoräkna sig sin skolutbildning som sex perioder.

Kurskraven finns även som pdf-filer som du kan ladda ner, Kurskrav Industrirörmontör

Kurskrav för VVS- och Fastighetsprogrammet

Engelska 5, 100 p
Matematik 1, 100 p
Svenska 1, 100 p eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p

Entreprenadteknik, 100 p
Sanitetsteknik 1 ,100 p
Värmeteknik 1, 100

Industrirörteknik 1, 100 p
Industrirörteknik 2, 100 p
Industrirörteknik 3, 200 p
VVS- TIG-svetsning rör, 100 p
VVS-svets industrirör, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p