Sprinklermontör

Kunskapsmål sprinklermontör efter lärlingstid

Uppdaterad 2019-06-18

Checklista med kunskapsmålen för sprinklermontör kan du ladda ner som pfd-fil här.

Skolan står för grunderna i utbildningen.  Färdigutbildningen på företaget ska ge den praktiska erfarenheten och förståelsen för helheten i yrket.

Arbetsmiljö

 • Kan använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • Kan utföra underhåll på verktyg och annan egen utrustning och känner till gällande hanterings-, skötsel- och säkerhetsinstruktioner
 • Kan gällande säkerhetsbestämmelser och lagar med hänsyn till både egen och andras hälsa och miljö
 • Kan vidta åtgärder vid olycksfall och bedöma och förebygga olycksfallsrisker

System – teori

Känna till:

 • Systemuppbyggnaden av våtrörssystem
 •  Systemuppbyggnaden av torrörssystem
 • Systemuppbyggnaden av pre-actionsystem
 • Systemuppbyggnaden av single interlocksystem
 • Systemuppbyggnaden av double interlocksystem
 • Systemuppbyggnaden av non interlocksystem
 • Systemuppbyggnaden av grupputlösningssystem
 • Systemuppbyggnaden av boendesprinklersystem
 • Systemuppbyggnaden av dimsprinklersystem
 • Vilka komponenter som ingår i inkommande servisledningar
 • Vattenförsörjning med pumpar, bassänger och tankar
 • Kommunal ringmatad vattenförsörjning

System – teori

Kunna:

 • Huvuddelarna i en sprinklercentral
 • Olika rörmaterial och dimensioner
 • Olika sammanfogningstekniker av rör och kopplingar
 • Använda rätt material och förstå tillverkarens instruktioner och monteringsanvisningar
 • Redogöra hur komponenter och apparater fungerar var för sig och tillsammans i ett system
 • Mediers egenskaper och användningsområde. Olika driftegenskaper och miljöpåverkan
 • Läsa och förstå installationshandlingar
 •  Kunna utföra skisser och enklare ritningar som hjälp i installationsarbetet

System – praktik

 • Ta mått och montera rör med t. ex gängning eller rillning som fogningsmetod
 • Kunna olika typer av upphängningar och placeringsregler
 • Montering av utrustning för kapacitetsprov
 • Montera komponenter som t. ex larmventil, accelerator, pressostater i olika typer av anläggningar
 • Utföra tryck- och täthetsprovning och idrifttagning av sprinklersystem
 • Utföra enklare drift och underhåll av olika sprinklersystem och sprinklercentraler
 • Utföra enklare felsökning och service av olika sprinklersystem och sprinklercentraler
 • Använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt

Sprinklertyper – teori

Kunna:

 • Funktionen på konventionella sprinkler
 • Funktionen på standard spraysprinkler
 • Funktionen på väggsprinkler
 • Funktionen på boendesprinkler
 • Funktionen på extended coverage

Känna till:

 • Funktionen på lagersprinkler
 • Funktionen på dimsprinkler
 • Funktionen på torrörssprinkler
 • Funktionen på dolda sprinkler
 • Funktionen på infällda sprinkler
 • Funktionen på institutionella sprinkler

Sprinklertyper – praktik

 • Kunna montera och demontera vanligt förekommande sprinklerhuvuden
 • Kunna montera t. ex sprinklerskydd och täckbrickor
 • Kunna montera sprinkler med flexibel slang
 • Utföra installationer på kontor/hotell/sjukhus
 • Utföra installationer på industrier/lager

Lagar & Regler

 • Ha kunskap om gällande avtal, lagar och regler som förekommer inom sprinklerbranschen
 • Ha kunskap om gällande regler kring skärmande hinder
 • Ha kunskap om gällande regler kring lagrade varor
 • Ha kunskap om gällande riskklasser
 • Ha kunskap om dimensioneringens grunder: verkningsyta, vattentäthet och varaktighet
 • Ha kunskap om gällande veckokontroller
 • Ha kunskap om gällande månadskontroller
 • Ha kunskap om gällande kvartalskontroller
 • Ha kunskap om gällande årskontroller

Entreprenadkunskap

 • Kan med hjälp av ritningar vara väl orienterad på arbetsplatsen
 • Kan använda ritningsskalor och kunna arbeta både efter skalenliga och måttsatta ritningar
 • Kan förstå symboler och beteckningar
 • Kan förstå sambandet mellan sektions- och planritningar
 • Kan självständigt utifrån ritning och beskrivning utföra sprinklerarbetet
 • Kan dokumentera och beskriva det egna arbetet rätt
 • Kan hämta faktauppgifter ur handböcker, föreskrifter och kataloger
 • Kan utföra kvalitetssäkring och egenkontroll enligt företagets upprättade checklistor
 • Känna till ”Heta arbeten”