Kunskapsmål

För att underlätta och få en likartad utbildning i hela landet, oavsett vilken skola du har gått på eller vilket företag du är lärling hos, har vi tagit fram Kunskapsmål. De visar vad branschen anser att du ska känna till och kunna när du är färdigutbildad montör. Vissa av sakerna ska du känna till att de finns och veta hur du får fram information om det m.m. Andra saker måste du kunna utföra helt självständigt. Innan du är redo att bli anmäld till branschprovet skall företaget i KUB verifiera att kunskapsmålen är uppnådda.

Klicka på länkarna för att läsa mer om målen för respektive yrkesutbildning:

Kunskapsmål VVS-montör

Kunskapsmål industrirörmontör

Kunskapsmål isoleringsmontör

Kunskapsmål sprinklermontör