Svetsprovsdelen av branschprovet VVS

Svetsprovet med intyg

Svetsprov för branschcertifikat (beskrivning av prov, intyg och tryck- och täthetskontroll)

Bakgrund

Från och med 2017 är branschprovets tre delar att separerade – alla tre ska vara godkända innan man får sitt certifikat.

  1. Svetsdelen är förlagt till skolan – mer om detta nedan.
  2. Teoridelen utförs i KUB och utförs i slutet av lärlingstiden.
  3.  Installationsprovet utförs på provplats efter att svets- och teoriprov är godkända och tar ca 12 timmar.

Eftersom två delar av provet redan är klara behöver provdeltagaren bara tillbringa 2 dagar på provplatsen istället för som tidigare 4.

Svetsprov

  • Svetsprovet ska genomföras på skolan och det prov VVSYN har tagit fram ska ses som ett minimikrav. Om skolan redan har ett svetsprov som motsvarar eller är mer omfattande än VVSYN:s prov så räcker det med att skolan intygar elevens kompetens på ovan blankett.
  • Kravet på att vara godkänd i kurserna VVS-svets lödning och rör (100p) och VVS-gassvetsning rör (100p) kvarstår.
  • Provet ska ta max 4 timmar att genomföra och skolan ska intyga genomfört prov och ange om godkänt genom att skriva under intyget som sedan ges till eleven. Det spelar ingen roll i vilken årskurs provet görs. När eleven sedan får lärlingsplats ska intyget visas upp för handledaren som verifierar i KUB att lärlingen har genomfört ett godkänt svetsprov.
  • I de undantagsfall eleven inte lyckas få ett godkänt svetsprov i skolan övergår ansvaret till att genomföra provet till företaget under lärlingstiden.
  • För förstklassiga skolor blir det ett branschkrav att eleverna ska ha intyg på genomfört svetsprov när de går ut gymnasiet.

Ej godkänt svetsprov från skolan

De elever som inte har fått godkänt svetsprov när det går ut skolan ska göra provet under sin lärlingstid. Ansvaret för att detta görs ligger på företaget som hämtar provet direkt från VVSYN:s hemsida – se länk ovan.

När provet är godkänt skriver företaget under och lämnar intyget till lärlingen samt verifierar att provet är godkänt i KUB.

För frågor kontakt kansliet på 08-564 854 30  kontakt@vvsyn.se