Branschprov VVS-montör

Branschprovet består av tre delar: svets, teori och installation. Från och med 1 januari, 2017 görs de tre delarna separat och vid olika tillfällen. Svetsprovet görs i skolan, teoriprovet görs i KUB i slutet av lärlingstiden och när båda dessa är godkända görs installationsprovet på provplats under 2 dagar.

Läs mer om svetsprovet här

Teoriprovet

Reglerna som måste uppfyllas för att kunna anmälas till teoriprovet är:

 • Anmälan kan göras tidigast 2 månader in i period 9, men huvudregel är 10 perioder
 • Samtliga praktiska moment ska ha klarats av och vara godkända av företaget
 • Samtliga kunskapsfrågor måste vara korrekt besvarade
 • Samtliga kunskapsmål måste vara godkända av företaget
 • Samtliga betyg & kurser ska vara godkända av företaget
 • Måste ha ett godkänt svetsprov

När lärlingen känner sig redo och har uppfyllt reglerna anmäler företaget lärlingen till teoriprov i KUB. Lärlingen kan förbereda sig för att göra teoriprovet genom att  testa sig på de redan godkända kunskapsfrågorna i KUB.

Företaget klickar på ”Anmäl till teoriprov” och det skapas då en länk på lärlingens sida i KUB med teoriprovet. Lärlingen ska sitta på företaget under provtiden som är 2 timmar och lämna sin mobiltelefon till handledaren under provet.

Teknikhandboken får användas under provet men bara i bokform och inte i själva appen som finns i telefon. Provet rättas automatiskt och företagen får mail om resultatet direkt när provet är klart. Om lärlingen får godkänt kan företaget anmäla vidare till installationsprovet och om provet är underkänt kan en ny anmälan till teoriprovet göras efter 1 månad. Företaget kan göra en anmälan till teoriprovet 3 ggr själv sen måste utbildningsansvarig kontaktas för åtgärd.

Provet består av 150 frågor indelade i 6 avsnitt: generella, sanitet, ritteknik, styr&regler, värme och tappvatten. Man måste rätt på över 50% i varje avsnitt och totalt på 75% av frågorna för att bli godkänd.

Dessutom måste alla säkerhetsfrågor som är invävda i avsnitten vara godkända. Dessa handlar t.ex om hur man kopplar in en varmvattenberedare eller ett slutet expansionskärl, vilka delar som krävs och vilken funktion de har och hur man läser och tolkar ritningar för detta

Installationsprov VVS-montör

Branschprovet består av tre delar:  ett svetsprov som görs i skolan, ett teoretiskt prov på cirka 2 timmar som görs i KUB i slutet av lärlingstiden, samt slutligen en installation på cirka 12 timmar som görs på provplats och kan bestå av:

• Värme: panninstallation, värmepumpsinstallation, olika typer av värmare eller en mindre undercentral.
• Sanitet: installation av KV, VV, VVC och avlopp.

Både svetsprov och teoriprov måste vara godkända innan installationsprovet görs. Vid ej godkänt teoriprov kan omprov göras tidigast efter en månad, vid ej godkänt installationsprov kan omprov göras efter tidigast tre månader.

Under samtliga delar av branschprovet får du använda BBR (Boverkets byggregler), VVS-AMA, produktkataloger samt Teknikhandboken.

Bedömning av installationsprovet görs av provledare på plats. Det utförda provet ska motsvara en installation i verkligheten, dvs. en installation som företaget kan ta betalt för. Bedömningen baseras på, utan rangordning:

 • Materialförbrukning
 • Verktygshantering
 • Planering
 • Egen säkerhet
 • Heta arbeten
 • Egenkontroll
 • Funktion
 • Helhetsintryck
 • Yrkesmässigt utförande
 • Ordning på arbetsplatsen.

Installationsprovet genomförs under två dagar och företaget bokar själva in eventuell övernattning. Förslag på hotell m.m. står i bokningsbekräftelsen som mejlas ut när företaget bekräftat provtiden.

Vid ej godkänt installationsprov kan omprov göras tidigast efter tre månader. VVS-Branschens Yrkesnämnd står för kostnaden för ett omprov i installation.

Det genomförs cirka 700 branschprov i VVS per år och installationsproven genomförs på två provplatser i samarbete med INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter.

INSU, Tygvägen 2, 281 35 Hässleholm
INSU, Kungsgatan 2 A, 641 30 Katrineholm