Branschprov sprinklermontör

Från och med januari 2020 kan sprinklermontörer bli branschcertifierade.

Erfarna sprinklermontörer som har arbetat minst 5 år har nu möjlighet att ansöka om att få branschcertifikat. Det är företaget som gör ansökan och intygar att montören har de kunskaper som behövs och som uppfyller kunskapsmålen för sprinkler.

Sprinklermontörer under utbildning ska skrivas in som anställda under utbildning (lärling) i KUB. De kommer besvara kunskapsfrågor och fylla i vilka arbetsmoment de har arbetat med.

Hur lång utbildningstiden är beror på vilken bakgrund den anställde har. Har man läst Sprinklerteknik 1 & 2 på VF-programmet utgång VVS-montör i gymnasiet är utbildningstiden på företag 1 år. Har man inte läst VVS-utbildningen blir man företagslärling och lärlingstiden blir då 2-3 år beroende på tidigare erfarenhet. Man ska även under lärlingstiden läsa in de kurser som krävs för att få göra branschprov för sprinklermontör.

Efter godkända betyg, arbetade timmar och besvarade kunskapsfrågor och praktiska moment i KUB ska företaget verifiera att lärlingen har uppnått kunskapsmålen innan lärlingen kan anmälas till teoriprov i KUB.  Efter och godkänt teoriprov utfärdas branschcertifikat.

Så här går det till

Reglerna som måste uppfyllas för att kunna anmälas till teoriprovet i KUB är:

  • Samtliga praktiska moment ska ha klarats av och vara godkända av företaget
  • Samtliga kunskapsfrågor måste vara korrekt besvarade
  • Samtliga kunskapsmål måste vara godkända av företaget
  • Samtliga betyg & kurser ska vara godkända av företaget
  • Anmälan till teoriprovet kan göras i slutet av period 10 (som sprinklerlärling från VF-programmet placeras man automatiskt i period 9).

När lärlingen känner sig redo och har uppfyllt reglerna anmäler företaget lärlingen till teoriprov i KUB. Lärlingen kan förbereda sig för att göra teoriprovet genom att testa sig på de redan godkända kunskapsfrågorna i KUB och utbildningsmaterialet för sprinklermontörer.

Företaget klickar på ”Anmäl till teoriprov” och det skapas då en länk på lärlingens sida i KUB med teoriprovet. Lärlingen ska sitta på företaget under provtiden som är 2 timmar och lämna sin mobiltelefon till handledaren under provet.

Provet rättas automatiskt och företagen får mail om resultatet direkt när provet är klart. Om lärlingen får godkänt utfärdas branschcertifikat och om provet är underkänt kan en ny anmälan till teoriprovet göras efter 1 månad. Företaget kan göra en anmälan till teoriprovet 3 ggr själv sen måste utbildningsansvarig kontaktas för åtgärd.

Provet består av 150 frågor indelade i 4 avsnitt:

  • Ritteknik
  • Lagar & avtal
  • System
  • Sprinklertyper