Branschprov Isolering

Från 1 januari 2018

Den praktiska delen av provet genomförs under utbildningen och uppfyllda kunskapsmål skall verifieras av företaget och den teoretiska delen av provet görs i KUB.

Efter godkända betyg, arbetade timmar och godkännande av teorifrågor och praktiska moment i KUB ska företaget verifiera att lärlingen har uppnått kunskapsmålen innan lärlingen kan anmälas till teoriprov i KUB.  Efter uppnådda kunskapsmål och godkänt teoriprov utfärdas branschcertifikat.

Så här går det till

Reglerna som måste uppfyllas för att kunna anmälas till teoriprovet i KUB är:

  • Anmälan kan göras tidigast 2 månader in i period 9, men huvudregel är 10 perioder
  • Samtliga praktiska moment ska ha klarats av och vara godkända av företaget
  • Samtliga kunskapsfrågor måste vara korrekt besvarade
  • Samtliga kunskapsmål måste vara godkända av företaget
  • Samtliga betyg & kurser ska vara godkända av företaget (

När lärlingen känner sig redo och har uppfyllt reglerna anmäler företaget lärlingen till teoriprov i KUB. Lärlingen kan förbereda sig för att göra teoriprovet genom att testa sig på de redan godkända kunskapsfrågorna i KUB.

Företaget klickar på ”Anmäl till teoriprov” och det skapas då en länk på lärlingens sida i KUB med teoriprovet. Lärlingen ska sitta på företaget under provtiden som är 2 timmar och lämna sin mobiltelefon till handledaren under provet.

Teknikhandboken får användas under provet men bara i bokform och inte i själva appen som finns i telefon. Provet rättas automatiskt och företagen får mail om resultatet direkt när provet är klart. Om lärlingen får godkänt utfärdas branschcertifikat och om provet är underkänt kan en ny anmälan till teoriprovet göras efter 1 månad. Företaget kan göra en anmälan till teoriprovet 3 ggr själv sen måste utbildningsansvarig kontaktas för åtgärd.

Provet betår av 136 frågor indelade i 5 avsnitt:

  • VVS-isolering
  • Ritteknik
  • Brand-och ljudisolering
  • Kondensisolering
  • Ytbeklädnad

För isoleringsplåtslagare tillkommer ca 10 frågor inom industriisolering. Man måste rätt på över 50% i varje avsnitt och totalt på 75% av frågorna för att bli godkänd.