Branschprov

Utbildning till VVS-montör och isoleringsmontör avslutas med ett branschprov. Provet mäter dina teoretiska och praktiska kunskaper och lyfter fram din förmåga att planera ditt arbete och lösa problem. Branschprovet utgår från de kunskapsmål som finns för yrkena. När du klarat provet får du ett branschcertifikat som bevisar att du är branschcertifierad VVS-montör, isoleringsplåtslagare eller VVS-isolerare. Det första branschprovet genomfördes 1997 och nu utförs runt 700 prov inom VVS och 20 prov inom isolering varje år.

Utbildning till industrirörmontör avslutas med att företaget intygar uppnådda kunskapsmål i KUB när lärlingstiden är slutförd och därefter utfärdas ett branschcertifikat.

För att få göra provet ska du uppfylla följande krav:

  • Du ska ha godkänt i de kurser som vi har som krav
  • Du ska ha ett utbildningsavtal i ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Det vill säga att företaget antingen ska vara medlemmar hos Installatörsföretagen eller ha hängavtal VVS med Byggnads.
  • Du ska ha arbetat det antalet timmar som krävs för yrket och gjort frågorna och de praktiska arbetsmomenten som finns i KUB

Läs mer om hur proven för de olika yrkena går till :

Ansökan branschprov

Om du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket, och företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl  kan du ansökan om att göra branschprovet via någon av dessa blanketter Ansökan branschprov

Ersättning för branschprov

Företag som har en lärling som klarar branschprovet har rätt till en bonus på 2 5oo kr. Om lärlingen under utbildningsperioderna varit anställd hos fler än ett företag får de olika företagen dela på summan. Utbetalning av gratifikationen sker genom att företaget fakturerar VVS-Branschens Yrkesnämnd på 2 500 plus moms. Ersättning utgår för godkända prov innevarande och föregående kalenderår – tidigare godkännande ersätts ej retroaktiv.

Namn och personnummer på personen som klarat branschprovet anges på fakturan. Information om hur vi tar emot fakturor hittar du här: https://vvsyn.se/leverantorsfakturor/