Branschcertifikat Industrirörmontör

Är du en yrkeserfaren industrirörmontör kan företaget där du är anställd ansöka om branschcertifikat.  Företaget skall vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som medlem hos Installatörsföretagen eller via hängavtal VVS med Byggnads.

Ansökan branschcertifikat Industrirörmontör

 

 

Är du lärling industirörmontör ska företaget där du är lärling intyga dina kunskaper i KUB när lärlingstiden är slutförd och därefter utfärdas ett branschcertifikat.