Ansökan branschprov och certifikat

Arbetar du på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl men du saknar ett utbildningsavtal kan du ansöka om att få göra branschprovet eller att få ett branschcertifikat. Du ska ha yrkeserfarenhet från arbete inom yrket och uppfylla de av branschen fastställda kunskapsmålen för att kunna ansöka om att få göra branschprov.

VVS-montör

Isoleringsplåtslagare

VVS-isolerare

Industrirörmontör

Sprinklermontör:

Har du lång yrkeserfarenhet från företag som inte är anslutna eller som är belägna i andra länder ansöker du om validering här.