APL – skolpraktik

Elever som går VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasieskolan eller på vuxenutbildning ska ha minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sin skoltid. Det är under den praktiken som eleven kommer i direktkontakt med yrket som hon eller han utbildar sig till och får testa på att omvandla de teoretiska kunskaperna till praktiska färdigheter.

Skolorna jobbar lite olika – somliga skolor har APL-samordnare som ”jagar” praktiktplatser för sina elever och andra skolor låter eleverna själva leta efter plats. För företaget är det både ett viktigt ansvar att säkra kompetensförsörjningen för branschen men också en möjlighet att lära känna elever som sedan kanske kan forstätta som lärling och så småningom anställd montör.

För många elever är praktiken den första kontakten med arbetslivet och det är därför viktigt att företaget utser en handledare som tar hand om praktikanten. Som handledare är det ett stort och roligt ansvar att visa eleven de möjligheter yrket har.

För att underlätta för dig som blir handledare finns det material och information av olika slag. Du kommer få material från skolan innan eleven kommer till dig och vi har sammanställt handledarinformation som kan vara bra att veta när du tar emot en elev.

Handledarhandbok

grundkurs om vuxna - en bok om hur vuxna funkarDet är inte alltid lätt att vara handledare och det är inte alltid lätt att som gymnasieelev komma ut på praktik. Vilka förväntningar finns? Vad ska man få göra? Hur funkar vuxna egentligen? Och vad rör sig i huvudet på en ungdom?

Vi har intervjuat handledare och elever hur de upplever praktiktiden, vad har fungerat bra och vad har inte fungerat smärtfritt utan skavt lite? Resultatet blev boken ”Grundkurs om vuxna” och ”Grundkurs om unga” som är ett försök att öka förståelsen mellan de vuxna och de unga på ett lustfyllt sätt. Båda delarna finns i samma bok, på så sätt är det lätt att läsa båda delarna och ha något att diskuterar kring. Boken är ett komplement till den utbildning och information som skolan ger handledarna.

För att göra den än mer användbar finns det några praktiska arbetsmoment i mitten av boken. Där kan handledaren göra en notering om vad eleven har fått testat på eller varit med och sett hur det ska göras. Gymnasieskolor som är Förstklassig har fått boken skickad till sig, det går även att ladda ner den som PDF-fil. Det gör du här Handledarhandbok från VVSYN

Vill du ha boken skickad till dig? Skicka ett mejl till kontakt@vvsyn.se.

Skolverkets distansutbildning

Skolverket har tagit fram en webbaserad handledarutbildning för handledare som tar emot elever. Utbildningen är gratis och du gör den när du har tid och det är ett bra stöd för dig som handledare.