Ambassadörsprogrammet

Hösten 2018 drog VVS-Branschens Yrkesnämnd igång med ett ambassadörsprogram som ett pilotprojekt. Nu kör vi igång i stor skala och erbjuder samtliga Förstklassiga gymnasieskolor att nominera en ambassadör. Varje skola kan nominera en elev som nu går i årskurs 2 på VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS, som ambassadör. Eleven går alltså i årskurs 3 läsåret då hen är ambassadör.

Vad gör en ambassadör? 

Ambassadörerna hjälper sin skola att marknadsföra utbildningen och skolan. Det kan vara genom t.ex. besök på högstadieskolor, gymnasiemässor, öppet hus, ta hand om elever som besöker skolan, träffa studie- och yrkesvägledare, sköta skolans och vårt instagramkonto m.m.