Utveckling av branschprovet för VVS-montörer

Den 1 januari 2017 kommer det ske förändringar i i branschprovet för VVS-montörer, de olika delarna i branchprovet görs vid olika tillfällen:

  • Svetsprovet görs i skolan
  • Teoriprovet görs via webben i slutet av lärlingstiden
  • Installationsprovet görs på provplats och avslutar lärlingstiden

Förändringen genomförs för att kunna påverka kunskapsnivån och tidigare kunna se vilka insatser varje enskild individ behöver för att klara branschprovet och bli certifierad.

Läs mer om förändringarna i branschprov för VVS-montörer här