Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är för dig som redan gått en gymnasieutbildning och som vill skola om dig. Utbildningens längd är runt 52 veckor  (36 för isoleringsmontörer) och du kommer få läsa in den teoretiska utbildningen som motsvarar VVS- och Fastighetsprogrammet på gymnasiet. OBS! För att du ska få tillgodoräkna dig hela teoribildningen måste du läsa på en skola som är Förstklassig och därmed godkänd av oss, vad det innebär kan du läsa om under Förstklassig skola.

De som läser vuxenutbildning behöver inte ha yrkesexamen men ska däremot ha gjort ett gymnasiearbete.
Det ska vara ett slutprov som är ett prov på hela utbildningen. Där skolan bara har den teoretiska delen av utbildningen så testas inte den praktiska delen i provet. Den praktiska delen utförs istället på företaget. Skolan lämnar förslag på praktiska uppgifter som sedan företaget intygar att eleverna har utfört.

Eleven redovisar för ansvarig lärare på skolan:
• planering
• genomförande
• utvärdering

Från Skolverket – Mål för gymnasiearbetet:

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd for det yrkesområde som gäller for den valda yrkesutgången. Det ska prova elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesomradet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant satt att eleven planerar, genomfor och utvarderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas sa att det ger eleverna möjlighet att prova sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

 

Efter skolutbildningen

För att du ska bli branschcertifierad ska du avsluta din utbildning som lärling på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Lärlingstiden är cirka två år (ett år för isoleringsmontörer) och under den tiden får du lära dig de praktiska arbetsmomenten krävs för att klara yrket.

Efter lärlingstiden avslutas utbildningen med ett branschprov där du får visa att du kan det som krävs för att bli branschcertifierad. För att få göra provet måste du ha bland annat ha godkänt i kurserna från teoriutbildningen och godkända betyg i svenska, matematik och engelska motsvarande treårigt gymnasium. Du kan läsa mer om kurskraven för branschprovet här.