Så mycket kan eleverna

Under skolmästerskapet 2017 genomförde 65 skolor ett webbaserat teoritest. Testet bestod av frågor inom kategorierna värme, sanitet, ritteknik och allmänna frågor.

Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett ”kompetensindex” som visar kunskapssnittet för Förstklassiga gymnasieskolor. Kompetensindex ger skolorna möjlighet att jämföra resultatet från sin skola med rikssnittet. På så sätt går det att se om någon skola avviker mycket från snittet eller på någon särskild del av provet.

Årets kompetenssnitt är 77%. Vi ser en skillnad mellan Förstklassiga skolor och övriga skolor, eleverna som går på Förstklassiga skolor har större andel rätt på skolmästerskapet.

Andelen rätt per del ser ut så här: