Tävlingar i VVS

Tävlingar är ett sätt att öka informationen om VVS- och fastighetsprogrammet och lyfta båda skolor och elever. Det är också ett sätt för skolan att se hur deras elever ligger kunskapsmässigt till jämfört med andra elever i landet.

Skolmästerskapen i VVS

Tävlingen består av ett teoretiskt test som görs via webben och det är elever som går sista året på VF-programmet utgång VVS-montör som kan tävla. Förstklassiga skolor ska genomföra skolmästerskapet för att kunna fortsätta vara Förstklassig även nästa läsår men inbjudan till tävlingen skickas till alla gymnasieskolor. Med hjälp av resultatet från skolmästerskapet räknar vi ut ett kompetensindex som visar kunskapssnittet. Kompetensindex ger skolorna möjlighet att jämföra resultatet från sin skola med rikssnittet. Tävlingen genomförs under vecka 50 och under vecka 3.

Regionmästerskapen i VVS

Skolmästare från Förstklassiga skolor får delta i en praktisk tävling som genomförs i under vecka 11 och 12. Regionmästerskapet anordnas under en dag på en Förstklassig skola och tävlingen består av två olika praktiska uppgifter.

Sverigemästerskap

Vinnarna i regionmästerskapet tävlar om att bli Sverigemästare. Vartannat år kommer de tre bästa regionmästarna tävla under Yrkes-SM och vartannat år utses Sverigemästaren genom resultatet på regionmästerskapet. Sverigemästaren för 2017 utses vecka 14 då inget Yrkes-SM anordnas i år. 2018 kommer de tre bästa regionmästarna tävla i Yrkes-SM 25-27 april i Uppsala.