Tävlingar i VVS

Tävlingar är ett sätt att öka informationen om VVS- och fastighetsprogrammet och lyfta båda skolor och elever. Det är också ett sätt för skolan att se hur deras elever ligger kunskapsmässigt till jämfört med andra elever i landet.

Anmäl din klass till skolmästerskapet här.

Skolmästerskapen i VVS

Tävlingen består av ett teoretiskt test som görs via webben och det är elever som går sista året på VF-programmet utgång VVS-montör som kan tävla. Förstklassiga skolor ska genomföra skolmästerskapet för att kunna fortsätta vara Förstklassig även nästa läsår men inbjudan till tävlingen skickas till alla gymnasieskolor. Med hjälp av resultatet från skolmästerskapet räknar vi ut ett kompetensindex som visar kunskapssnittet. Kompetensindex ger skolorna möjlighet att jämföra resultatet från sin skola med rikssnittet. Tävlingen för LÅ17/18 genomförs under vecka 50 och under vecka 3. Sista anmälningsdagen är den 1 december, klicka här för att anmäla din klass till skolmästerskapet i VVS.

Regionmästerskapen i VVS

Skolmästare från Förstklassiga skolor får delta i en praktisk tävling som genomförs i under vecka 5 och 6 2018. Regionmästerskapet anordnas under en dag på en Förstklassig skola och tävlingen består av två olika praktiska uppgifter.

Nedanstående skolor arrangera regionmästerskapet 2018:

  • Törnströmska gymnasiet, Karlskrona – 6 februari
  • Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg  – 1 februari
  • Möckelngymnasiet, Karlskoga –  8 februari
  • Stockholm Byggtekniska gymnasium, Kista – 8 februari
  • Harska gymnasiet, Västerås – 6 februari
  • Polhemgymnasiet, Gävle – 8 februari

Vilka skolor som tävlar hos vilken skola finns i den här pdf-filen.

Sverigemästerskap

Vinnarna i regionmästerskapet tävlar om att bli Sverigemästare. Vartannat år kommer de tre bästa regionmästarna tävla under Yrkes-SM och vartannat år utses Sverigemästaren genom resultatet på regionmästerskapet. 2018 kommer de tre bästa regionmästarna tävla i Yrkes-SM 25-27 april i Uppsala.