Anställa lärling

Ett företag som anställer en lärling tar på sig ett utbildningsansvar, företaget ska se till att lärlingen får en varierande utbildning enligt utbildningsplanen för aktuellt yrke. Har lärlingen ingen skolutbildning utan är en företagslärling, ska företaget se till att lärlingen får läsa in yrkes- och fackteorin på en branschskola. Företaget ska tillhöra Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som medlemmar hos VVS Företagen eller genom ett sk. hängavtal med Byggnads, för att lärlingen ska kunna tillgodoräkna sig utbildningen och bli branschcertifierad.

Två avtal ska tecknas när en lärling anställs:

  • anställningsavtal (om företaget har ett eget anställningsavtal kan det användas eller så kan blankett 503 – Anställningsavtal användas)
  • utbildningsavtal. Utbildningsavtalet tecknas digitalt genom att registrera avtalet i KUB. Det ska ske senast en månad efter utbildningen påbörjats.

En lärling som gått VVS-och fastighetsprogrammet, inriktning VVS, eller en av oss godkänd vuxenutbildning hamnar i period 7. Företagslärlingar och de som gått en utbildning som inte är godkänd av oss placeras manuellt i en annan period beroende på vilka förkunskaper lärlingen har.

För att underlätta utbildningen på företagen har vi tagit fram kunskapsmål och utbildningsplaner. De visar vad en lärling ska arbeta med och lära sig för att i slutänden kunna få branschcertifikat.

Du hittar innehållet i utbildningen under Hitta informationsmaterial:

För att bli branschcertifierad ska lärlingen antingen göra ett branschprov (VVS och isolering) eller få sina kunskaper intygade (industrirör). Branschprovet görs mellan period 9-11, vanligast är 10 perioder. För att bli branschcertifierad eller göra branschprovet ska lärlingen ha godkänt i vissa kurser från skolan. Om lärlingen inte har godkänt i kurserna från skolan, är det lärlingens ansvar att kurserna läses in under lärlingstiden innan branschprov kan göras.

utbildningsväg