Teoridelen av branschprovet VVS

Branschprovet består av tre delar: svets, teori och installation. Från och med 1 januari, 2017 görs de tre delarna separat och vid olika tillfällen. Svetsprovet görs i skolan, teoriprovet görs i KUB i slutet av lärlingstiden och när båda dessa är godkända görs installationsprovet på provplats under 2 dagar.

Reglerna som måste uppfyllas för att kunna anmälas till teoriprovet är:

  • Anmälan kan göras tidigast 2 månader in i period 9, men huvudregel är 10 perioder
  • Samtliga praktiska moment ska ha klarats av och vara godkända av företaget
  • Samtliga kunskapsfrågor måste vara korrekt besvarade
  • Samtliga kunskapsmål måste vara godkända av företaget
  • Samtliga betyg & kurser ska vara godkända av företaget
  • Måste ha ett godkänt svetsprov

När lärlingen känner sig redo och har uppfyllt reglerna anmäler företaget lärlingen till teoriprov i KUB. Lärlingen kan förbereda sig för att göra teoriprovet genom att  testa sig på de redan godkända kunskapsfrågorna i KUB.

Företaget klickar på ”Anmäl till teoriprov” och det skapas då en länk på lärlingens sida i KUB med teoriprovet. Lärlingen ska sitta på företaget under provtiden som är 2 timmar och lämna sin mobiltelefon till handledaren under provet.

Teknikhandboken får användas under provet men bara i bokform och inte i själva appen som finns i telefon. Provet rättas automatiskt och företagen får mail om resultatet direkt när provet är klart. Om lärlingen får godkänt kan företaget anmäla vidare till installationsprovet och om provet är underkänt kan en ny anmälan till teoriprovet göras efter 1 månad. Företaget kan göra en anmälan till teoriprovet 3 ggr själv sen måste utbildningsansvarig kontaktas för åtgärd.

Provet består av 150 frågor indelade i 6 avsnitt: generella, sanitet, ritteknik, styr&regler, värme och tappvatten. Man måste rätt på över 50% i varje avsnitt och totalt på 75% av frågorna för att bli godkänd.

Dessutom måste alla säkerhetsfrågor som är invävda i avsnitten vara godkända. Dessa handlar t.ex om hur man kopplar in en varmvattenberedare eller ett slutet expansionskärl, vilka delar som krävs och vilken funktion de har och hur man läser och tolkar ritningar för detta