Ansökningsblanketter

Det finns möjlighet för dig som inte haft en formell lärlingsanställning att få ett branschcertifikat, hur du ska göra beror på om du har arbetat på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet eller inte. Har du frågor eller är osäker på vilken blankett du ska använda kan du alltid kontakta oss på 08-564 854 30 eller mejla kontakt@vvsyn.se.

Arbete på företag anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Har du arbetat i ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kan du ansöka om att få göra branschprov. Du ska ha arbetat i minst 7 år för att kunna ansöka om att få göra branschprov VVS och minst 6 år för att få avlägga branschprov inom isolering. För dig som är industrirörmontör finns två olika blanketter beroende på om du har ett utbildningsavtal eller inte, industrirörmontörer ansöker om att få branschcertifikat direkt då det inte finns något branschprov inom yrket.

På respektive blankett finns information om hur många timmar du ska ha arbetat på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, vilka kunskapskrav du ska ha och övriga kriterier. Det är företaget som ska intyga att du har de kunskaperna som krävs.

VVS-montör

Blankett 105: Ansökan om att få avlägga branschprov VVS

Isoleringsplåtslagare

Blankett 106: Ansökan om att få avlägga branschprov isoleringsplåtslageri

VVS-isolerare

Blankett 107: Ansökan om att få avlägga branschprov VVS-isolering

Industrirörmontör

Blankett 104: Ansökan om branschcertifikat – industrirörmontör med utbildningsavtal

Blankett 103: Ansökan om branschcertifikat – industrirörmontör utan utbildningsavtal

Sprinkler

Här ansöker du om certifikat för sprinklermontör

 

Arbete på företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Om du har arbetat som montör i branschen men på ett företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, eller har lång yrkeserfarenhet från ett annat land,  kan du ansöka om att få göra speciell prövning. Information om kunskapskrav, arbetade år, kostnader m.m. finns på respektive blankett. Blanketterna för speciell prövning finns här.