Ta branschcertifikat

Ett branschcertifikat är något att vara stolt över. Det visar att du har genomfört en utbildning och att du har de yrkeskunskaper som branschen anser att en montör ska ha. Ett branschcertifikat är något som du kämpat för och som visar att du är en yrkesarbetare.

Är du industrirörmontör ska företaget där du är lärling intyga dina kunskaper när lärlingstiden är slutförd.

Som VVS-montör och isoleringsmontör gör du ett branschprov för att få ett branschcertifikat.

Så får du branschcertifikat 

Det finns tre sätt att få ett branschcertifikat:

  1. Du har ett utbildningsavtal med ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och gör ett branschprov i slutet av din lärlingsutbildning.
  2. Du har inget utbildningsavtal men företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Du kan då ansöka om att få avlägga branschprov.
  3. Du har inget utbildningsavtal och företaget där du arbetat är inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Du kan då ansöka om att få göra speciell prövning.