Järfälla gymnasium

Skolmästerskapet i VVS 2018

Här fanns länken till skolmästerskapet den 18/1 kl. 09.00.

Skolmästerskapet består av 88 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 18/19

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 18/19 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=501933X108250012X31610

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.