Peder Skrivares skola

Skolmästerskapet i VVS 2018

Här fanns länken till skolmästerskapet.

Skolmästerskapet består av 88 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 18/19

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 18/19 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=501933X108249810X15252

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.