Örnsköldsviks gymnasium

Skolmästerskapet i VVS 2017

Här är länken till skolmästerskapet: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=347762X74657969X78344

Skolmästerskapet består av 88 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 17/18

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 17/18 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=351982X75090029X31899

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.