Ebersteinska gymnasiet

Elevenkät förstklassig skola 17/18

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 17/18 ska eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

ÅK 3: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=351982X91572998X28516

ÅK 2: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=351982X90847363X82525