Movant Skövde

Kunskapsfrågor VVS

Här är länken till kunskapsfrågorna: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352769X109041073X66713

Det är 89 frågor och det tar max en timme att besvara dem. Endast ett svar per elev är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

Alla elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB. Kontakta Yrkesnämnden när du tecknat ett utbildningsavtal.

 

Elevenkät förstklassig skola 2018

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola 2018 ska eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten. Vi skickar då en länk till ansökan.

Länk till elevenkät : https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352333X109041084X54637