Movant Halmstad

Kunskapsfrågor VVS

Länk till kunskapsfrågor: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352769X83736341X49340

Det är 89 frågor och du har max en timme på dig att besvara dem. Endast ett svar per elev är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

Alla elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB.

 

Elevenkät förstklassig skola 2017

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola 2017 ska eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352333X78485462X62610

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten. Vi skickar då en länk till återansökan.