Movant Stockholm

Elevenkät förstklassig skola

Första steget för att bli Förstklassig skola är att låta eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352333X74896250X88780

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten, vi skickar därefter ansökan till er.

Kunskapsfrågor VVS

Här är länken till kunskapsfrågorna: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352769X74896245X56006

Det är 85 frågor och det tar max en timme att besvara dem. Endast ett svar per elev är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.