Dahlstiernska Gymnasiet

Kunskapstest vuxenutbildning

Här är länken till kunskapstestet. 

Testet består av 88 frågor och tiden är 60 minuter. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 17/18

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 17/18 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=351982X74764857X46465

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.