Malmö Praktiska gymnasium

Elevenkät förstklassig skola 16/17

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 16/17 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=243227X41720661X84365

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.