Linköpings Praktiska Gymnasium

Kunskapsprov

Förstklassiga skolor skall låta eleverna göra ett kunskapsprov i slutet av elevens utbildning. Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex och ett resultat per frågeområde vilka är: allmänna, ritteknik, sanitet och värme.

Maxtid för provet – som består av drygt 80 frågor indelade i ovan områden – är en timme. Provet skall utföras på skolan under överinseende av lärare. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

Provet nås via nedan länk och resultatet för de elever som har besvarat frågorna under året återkopplas när läraren säger till. Resultatet ger ett bra underlag för lärare och skolledning att se hur eleverna ligger till i förhållande till examensmål och branschens krav.

Alla elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB. Kontakta Yrkesnämnden när du tecknat ett utbildningsavtal.