Kattegattgymnasiet

Elevenkät förstklassig skola 18/19

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 18/19 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här:https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=501933X108249753X26832

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.