IUC

Kunskapstest

Här är länken till kunskapstestet för eleverna: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352769X76946064X18920

Det är 89 frågor och eleverna får max hålla på i 1 timme för att besvara dem. Endast ett svar per elev är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola

När en skola ska bli Förstklassig vill vi så klart veta vad eleverna tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352333X76946104X58280