Hammarö Svetsteknik

Elevenkät förstklassig skola 2018

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola 2018 ska eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=508735X109465560X99568

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.

När vi har eleverna har besvarat enkäten skickar vi ut en inbjudan till återansökan för att behålla utmärkelsen som förstklassig skola under 2018. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 31 mars, 2018 .