Hahrska gymnasiet

Kunskapsprov i VVS LÅ 18/19

Kunskapsprovet består av 88 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Provet skall göras på skolan under översyn av lärare. Frågorna är indelade i fem områden: Allmänna, Ritteknik, Sanitet, Säkerhet och Värme. Resultatet ger läraren en bild över vilken kunskapsnivå elevgruppen ligger på inom respektive område. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

Här kommer länk för ÅK3 ligga

 

Elevenkät förstklassig skola 19/20

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 19/20 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här:

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.